E-İrsaliye

Tasarruflu

Kağıt, baskı, arşivleme, iş gücü ve dağıtım maliyetlerinde tasarruf sağlayın.

Kolay Entegrasyon

Firmanızın süreçlerine ve mevcut yazılımlarına kolayca entegre edin.

Çevre Dostu

Kağıt kullanımını ortadan kaldıran e-İrsaliye ile her yıl yüzbinlerce ağacı kurtarın

 

e-İrsaliye

 

  • e-İrsaliye, kağıt ortamdaki “sevk irsaliyesi” ile aynı hukuki niteliklere sahip dijital irsaliye belgesidir. Ticari hayatımızda “Sevk İrsaliyesi” ve “Taşıma irsaliyesi” en yaygın kullanılan irsaliye türleridir. İlk etapta sadece “sevk irsaliye” belgesi e-irsaliye kapsamına dahil edilmiştir.
  • e-İrsaliye Uygulamasına Kimler Geçebilir?

İsteğe bağlı olarak şahıs ve sermaye şirketleri e-irsaliye uygulamasına geçiş yapabilmektedir.

  • e-İrsaliye Uygulaması Kimler için Zorunludur?

01/07/2018 tarihinden itibaren, e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcıların e-İrsaliye Uygulamasına dahil olması ve sevk irsaliyesi belgelerini ilgili Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre e-İrsaliye olarak düzenlemeleri zorunludur. Bu tarihe kadar sisteme dâhil olunmamış ise işletmelerin e-irsaliye hesapları otomatik olarak açılacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

e-İrsaliye Nedir?

  • e-İrsaliye, kağıt ortamdaki “sevk irsaliyesi” ile aynı hukuki niteliklere sahip dijital irsaliye belgesidir. Bu kapsamda yeni bir belge olmamakla beraber sevk irsaliyesinin yerine geçecek dijital belgedir.

Taşıma irsaliyesi e-İrsaliye kapsamında olacak mı?

  • Hayır. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 230 uncu maddesinin 5. bendine göre hali hazırda kâğıt ortamda düzenlenmekte olan “sevk irsaliye” belgesi e-irsaliye kapsamına dahil edilmiştir.

Kimler düzenleyebilir?

  • e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcıların e-irsaliye uygulamasına geçiş yapması zorunludur. Bununla beraber şahıs ve sermaye firmaları isteğe bağlı olarakta e-İrsaliye uygulamasına geçiş yapabilir.

Malın nakliyesinde çıktısının yanında götürme zorunluluğu var mıdır?

  • Araç plaka numarası varsa çıktının götürülmesine gerek yoktur.

Bedelsiz gönderilerde de kullanılacak mı?

  • İrsaliye malın değerine değil, taşınacak olanın bir mal olup olmadığına bağlıdır. Mevzuat gereği, merkez ve şube karşılıklı olsa dahi karşıdan karşıya geçirilen mal için merkezin şubesine veya şubenin merkeze irsaliye düzenlemesi gerekir.

Düzenleyen ve alıcının aynı mükellef olması durumunda yine e-irsaliye düzenlenecek mi?

  • Evet, sevk irsaliyesi e-irsaliye kapsamındadır. e-İrsaliye düzenleyen ve alan aynı taraf olabilir.

e-İrsaliye Hakkında!

Logo e-İrsaliye hakkında detaylı bilgi için sizi arayalım.

 

Logo e-İrsaliye’in Avantajları

Maliyet Avantajı

Kağıt, baskı, arşivleme, iş gücü ve dağıtım maliyetlerinde tasarruf sağlayın.

Kolay entegrasyon

Firmanızın süreçlerine ve mevcut yazılımlarına kolayca entegre edin.

Daha güvenli veri

İrsaliyelerinizi dijital ortama taşıyın, kayıtlarınızın güvenliğini sağlayın.

Kolay Ulaşım

Dijital ortamda oluşturduğunuz e-İrsaliyelerinize tek tıkla ulaşın operasyonel verimliliğinizi arttırın.

Çevre dostu

Kağıt kullanımını ortadan kaldıran e-İrsaliye ile her yıl yüzbinlerce ağacı kurtarın.

Yasal uyumluluk

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın mevcut standartlarına uyumlu ve değişen mevzuata göre güncellenen yapısıyla işlemlerinizi güvenle takip edin.

e-İrsaliye Hakkında!

Logo e-İrsaliye hakkında detaylı bilgi için sizi arayalım.