KEP Hizmetleri

KEP Hizmet Sağlayıcısı olarak, 25 Şubat 2013 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından, e-Fatura Hizmet Sağlayıcısı (Özel Entegratör) ve e-Fatura Saklamacı Kuruluş olarak,  Gelir İdaresi Başkanlığı’nca (GİB) yetkilendirilmiştir.

KEP, Türk Ticaret Kanunu, Tebligat Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kapsamında yasal düzenlemesi yapılmış olan, kayıtlı elektronik posta (KEP), e-Tebligat, e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Saklama hizmetlerini kurumsal ve bireysel müşterilerine yetkili hizmet sağlayıcı olarak tek noktadan sağlayabilen ülkemizin ilk ve tek güven kurumudur. Egekep, ayrıca e-İmza, e-Defter ve e-Mutabakat çözümleri ile KEP İleti Yönetim Sistemi (KEP Assist), KEP Gateway, e-Fatura Yönetimi Sistemi ve e-Fatura İtiraz Sistemi çözümleri ve entegrasyon hizmetleri ile de kurumsal müşterilerine uçtan uca katma değerli çözümler ve hizmetler sağlamaktadır.

KEP Çözümleri

e-İrsaliye

e-Müstahsil Makbuzu

e-Serbest Meslek Makbuzu

KEP İK

KEP Mutabakat Çözümleri

KEP Assist Çözümleri

e-İmza Çözümleri

Zaman Damgası

e-Fatura Çözümleri

e-Defter Çözümleri

e-Saklama Çözümleri

e-Arşiv Fatura Çözümleri

e-Yazışma Çözümleri

Kep Hizmeti Talep Formu